ข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ TNIAC2021

13 May by admin

ข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ TNIAC2021

  1.  ผู้นำเสนอจัดทำไฟล์นำเสนอบทความเป็นไฟล์ MS PowerPoint สำหรับการนำเสนอ 12 นาทีและเวลาถามตอบ 3 นาที
  2. ก่อนวันนำเสนอผู้นำเสนอจะได้รับ email แจ้งกำหนดการการนำเสนอ section และเวลาการนำเสนอของบทความของท่านและของนักวิจัยท่านอื่นๆ พร้อม Link การเข้าร่วมนำเสนอหรือการเข้าร่วมฟัง พร้อม e-mail ของ admin ผู้ดูแลห้องนำเสนอ
  3. การนำเสนอจะดำเนินการผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งผู้นำเสนอจะได้รับจาก admin หากมีปัญหาเรื่องการติดตั้งสามารถสอบถาม admin ผ่านทาง e-mail
  4. ผู้นำเสนอควรเข้าห้องนำเสนอก่อนเวลาในตาราง 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้การ share หน้าจอนำเสนอของท่าน
  5. การนำเสนอให้ดำเนินการลำดับตามตารางโดยจะมี Session Chair คอยกำกับและ admin คอยควบคุมเวลา เมื่อเวลาครบ 10 นาที และ 12 นาที
  6. การนำเสนอแต่ละห้องจะมี admin ช่วยบันทึกการนำเสนอ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อไป
  7. หากผู้นำเสนอต้องการเข้าร่วมฟังผลงานห้องอื่น ๆ สามารถเข้า link ที่แนบไปกับแต่ละ session ได้ โดยให้เข้าร่วมก่อนเวลานำเสนอเพื่อให้ admin ได้ดำเนินการรับเข้าห้อง