การส่งบทคัดย่อ

บทคัดย่อต้องมีจำนวนคำไม่เกิน 200 คำ และคำสำคัญ 5 คำ โดยบทคัดย่อสามารถส่งผ่านระบบการส่งผลงานออนไลน์ (TNIAC online submission system) ได้ตามคำแนะนำด้านล่าง

การส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม

ผลงานวิจัยฉบับเต็มจะต้องจัดรูปแบบเป็น 2 คอลัมน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ขนาด A4 และผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่มีความยาวระหว่าง 4-6 หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพ ตาราง และการอ้างอิงแล้ว) ผลงานวิจัยฉบับเต็มต้องมีบทคัดย่อที่มีจำนวนคำไม่เกิน 200 คำ และคำสำคัญ 5 คำ ไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า โดยผลงานวิจัยฉบับเต็มจะต้องส่งผ่านระบบการส่งผลงานออนไลน์ (TNIAC online submission system) ตามคำแนะนำด้านล่าง และผลงานวิจัยฉบับเต็มจะต้องไม่ถูกตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาผลงานในที่ใดมาก่อน
Manuscript template (Microsoft Word)

English

Thai(ภาษาไทย)

คำแนะนำในการส่งผลงานวิจัยออนไลน์

ขั้นตอนการส่งบทคัดย่อ

ขั้นตอนที่ 1       ในหน้าแรกของระบบ TNIAC online submission system ท่านจะเห็นคำว่า “Authors” ผู้เขียนผลงานวิจัย ให้กดคลิ๊กที่ “Make a Submission” ด้านล่าง เพื่อทำการสมัครและกรอกข้อมูลต่างๆของท่าน เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆเสร็จสิ้นให้กดคลิ๊ก “Make Submission” ทำการส่งข้อมูลเข้าระบบ
ขั้นตอนที่ 2       หลังจากส่งข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว กรุณาจดหมายเลขของท่านที่ท่านได้รับ (Submission ID number) และพาสเวิร์ด (password) ไว้ เพื่อใช้ในการส่งผลงานวิจัยฉบับเต็มและเพื่อติดต่อกับทางผู้จัดงานต่อไป

การอัพโหลดผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3        กลับไปที่หน้าแรกของระบบ TNIAC online submission system และกดคลิ๊กอัพโหลดไฟล์ (Upload File) เพื่อทำการอัพโหลดผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของท่าน ในขั้นตอนนี้ท่านจะต้องใช้หมายเลขของท่านที่ท่านได้รับ (Submission ID number) และพาสเวิร์ด (password) ในการอัพโหลด
ขั้นตอนที่ 4        เลือกไฟล์ของท่านในช่อง “Choose File” โดยไฟล์ของท่านจะต้องเป็นสกุล .pdf หลังจากนั้นจึงคลิ๊ก “Upload File” เพื่อทำการอัพโหลดไฟล์ของท่านเข้าระบบ
*** ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุกผลงานจะได้รับการประเมินผลงานโดยกรรมการผู้ประเมินบทความทางวิชาการอย่างน้อย 3 ท่าน และผลการประเมินผลงานวิจัยของท่านจะถูกส่งให้ท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ ***

อัตราค่าลงทะเบียน (Registration Fee)

ผู้นำเสนอบทความ
ผู้นำเสนอบทความ (นักศึกษา)
ผู้ร่วมงาน
ลงทะเบียนล่วงหน้า
ลงทะเบียนปกติ
ลงทะเบียนล่วงหน้า
ลงทะเบียนปกติ
3,500 บาท
3,900 บาท
2,500 บาท
2,900 บาท
2,000 บาท
หมายเหตุ: วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า 9 เม.ย. 2564 10 พฤษภาคม 2564

การชำระเงิน

ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ชื่อบัญชี 064-0-07465-5
สาขา พัฒนาการ 17
ที่อยู่ธนาคาร 999 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 02-231-19-3910-1
เบอร์โทรสาร 02-2319-7958
SWIFT CODE KRTHTHBK
ติดต่อเลขาการประชุมได้ที่
อีเมล : tniac@tni.ac.th
ที่อยู่ : TNIAC2021, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone: +66 (0) 2763 2752, +66 (0) 2763 2704 Fax: +66 (0) 2763 2754