อัตราค่าลงทะเบียน (Registration Fee)

ผู้นำเสนอบทความ
ผู้นำเสนอบทความ (นักศึกษา)
ผู้ร่วมงาน
ลงทะเบียนล่วงหน้า
ลงทะเบียนปกติ
ลงทะเบียนล่วงหน้า
ลงทะเบียนปกติ
3,500 บาท
3,900 บาท
2,500 บาท
2,900 บาท
2,000 บาท
หมายเหตุ: อัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

การลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 9 เม.ย.  2564   10 พ.ค. 2564 (ชำระในอัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า)
2. วันลงทะเบียนปกติวันที่ 10 เม.ย. – 10 พ.ค. 2564   11 – 18 พ.ค. 2564 (ชำระในอัตราค่าลงทะเบียนปกติ)
3. การโอนเงินค่าลงทะเบียน จะต้องโอนให้เป็นสกุลเงินบาทเต็มจำนวนรวมอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร (ถ้ามี) เข้าบัญชีตามที่ปรากฏด้านล่าง พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมกับการลงทะเบียน
– ใบเสร็จรับเงิน ออกและลงวันที่จัดงานประชุม (20 พ.ค. 2564) เท่านั้น

 

การชำระเงิน
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ชื่อบัญชี 064-0-07485-5
สาขา พัฒนาการ 17
ที่อยู่ธนาคาร 999 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 02-231-19-3910-1
เบอร์โทรสาร 02-2319-7958
SWIFT CODE KRTHTHBK


2. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
  1. ผู้นำเสนอบทความ (ลงทะเบียนล่วงหน้า) – 3,500 บาท CLICK
  2. ผู้นำเสนอบทความ (ลงทะเบียนปกติ) – 3,900 บาท CLICK
  3. ผู้นำเสนอบทความ (นักศึกษา) (ลงทะเบียนล่วงหน้า) – 2,500 บาท CLICK
  4. ผู้นำเสนอบทความ (นักศึกษา) (ลงทะเบียนปกติ) – 2,900 บาท CLICK
  5. ผู้เข้าร่วมงาน – 2,000 บาท CLICK


4. เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้นำเสนอบทความลงทะเบียนออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
– กรณีนักศึกษาให้แนบสำเนาบัตรนักศึกษา
1. ลงทะเบียนผู้นำเสนอบทความ (Presenter) – TNIAC2021
https://forms.gle/rJnubFPhLyRKmmQT7
2. ลงทะเบียนผู้นำเสนอบทความ (Presenter) สำหรับบุคลากรและนักศึกษา TNI – TNIAC2021
https://forms.gle/ARjtPFhSPLNfdd5T7
3. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฟัง (Non-Presenter) – TNIAC2021
https://forms.gle/8g8m6kebdmq9BA1GA
ดาวโหลดเอกสาร TRANSFER OF COPYRIGHT TO TNIAC    Click!
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเลขาการประชุมได้ที่
อีเมล : tniac@tni.ac.th
ที่อยู่ : TNIAC2021, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 0-2763-2752,  0-2763-2704