ผลการประเมินจะทยอยแจ้งให้ผู้เขียนบทความได้ทราบภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565 นี้

เรียน ผู้ส่งบทความทุกท่าน

ทางคณะกรรมการต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับการแจ้งผลการประเมินบทความล่าช้า ขณะนี้บทความทั้งหมดอยู่ภายใต้กระบวนการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน/บทความ ผลการประเมินจะทยอยแจ้งให้ผู้เขียนบทความได้ทราบภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565 นี้ เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ทุกท่านต้องรอนาน