ทางคณะกรรมการจัดประชุม TNIAC2022 ได้ปิดระบบการรับบทความแล้วตั้งแต่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน อาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษา
 
ทางคณะกรรมการจัดประชุม TNIAC2022 ได้ปิดระบบการรับบทความแล้วตั้งแต่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
ขณะนี้ ทุกบทความที่ส่งมาจะได้รับการตรวจความซ้ำซ้อน หากไม่มีปัญหา ก็จะเข้าสู่การประเมิน (reviewing)
ผลการประเมิน จะแจ้งผู้เขียนโดยเร็ว
 
อนึ่ง ตามที่ประกาศแล้วว่า การประชุม TNIAC2022 จะจัดแบบ Hybrid คือ ณ สถานที่จัดงาน และ ออนไลน์ ไปพร้อมกัน
 
เพื่อการจัดเตรียมสถานที่ ทางคณะกรรมการจะมีการส่งแบบสำรวจถึงทุกท่าน เพื่อให้แสดงความจำนงว่า จะมาร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน หรือ แบบออนไลน์