มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)สำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TNIAC 2022 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นวันที่ 19 20 พฤษภาคม 2565

  1. ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
  2. ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองชั้น 1 อาคาร A
  3. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในงาน
  4. แสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันเข้าร่วมงาน (19 พฤษภาคม 2565) หรือรับชุดตรวจ ATK และแสดงผลการตรวจ ณ จุดลงทะเบียน
  5. รักษาระยะห่างทางสังคม: เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ